BondTech – Zarządzanie i Obsługa Techniczna Nieruchomości

BondTech

OBSŁUGA TECHNICZNA
 NIERUCHOMOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:
Zarządzanie nieruchomościami.

Działalność polega na zawodowym wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:

  • prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości w aspekcie administracyjnym, księgowym oraz technicznym
  • planowanie krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Usługi realizujemy kompleksowo lub w wybranych pakietach, które są indywidualnie dopasowywane do nieruchomości.

Obsługa techniczna nieruchomości i urządzeń pomiarowych. 

Prowadzimy m.in. integrację oraz dostawy, kontrolę, legalizację i naprawy urządzeń pomiarowych ciepła, wody, chłodu, energii elektrycznej. Naszymi kontrahentami są Właściciele Nieruchomości, Wspólnoty Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwa Ciepłownicze, Zarządcy i Administratorzy Nieruchomości mieszkaniowych oraz komercyjnych, a także indywidualni Odbiorcy.

W czym konkretnie możemy pomóc?

Ciepłomierze

Licznik ciepła jest uniwersalnym wysoko rozwiniętym systemem pomiaru ciepła. Ciepło nie jest mierzone w sposób bezpośredni, ale obliczone przez układ zliczający (całkujący) jako suma iloczynów chwilowych pomiarów różnicy temperatur zasilania i powrotu czynnika grzewczego, oraz przepływu masowego tego czynnika...

Wodomierze

Wodomierz – potoczna nazwa wskaźnika lub przyrządu pomiarowego będącego połączeniem przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m3 (metr sześcienny) lub (galon)...

Legalizacja urządzeń pomiarowych

Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej. Obowiązkowi legalizacji podlegają rodzaje przyrządów pomiarowych określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów..

Usługi montażowe liczników

Montujemy ciepłomierze, wodomierze z odczytem tradycyjnym lub radiowym, zawory termostatyczne wykonujemy legalizację wtórną wodomierzy i ciepłomierzy...

Zdalny odczyt AMR

W ramach zdalnego odczyt AMR oferujemy kontrahentom:
- inkasencki system przenośny w oparciu o terminal ręczny lub technologię wM-Bus
- inkasencki system stacjonarny w oparciu o modemy GPRS, moduły M-Bus, Lon-Works, ProfiBus...

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach usług zarządzania nieruchomościami oferujemy Klientom pełny zakres obowiązków zarządcy nieruchomości, a w szczególności: obsługi administracyjnej, odczytu liczników i rozliczeniu mediów obsługi księgowej w tym rozliczanie podatków CIT, PIT, VAT...

Obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości to szereg kompleksowych działań prowadzących do utrzymania nieruchomości w ciągłej sprawności i funkcjonalności. Jest gwarancją bezpieczeństwa dla jego użytkowników i zapewnia spokojny sen właścicielowi nieruchomości...

Obszar naszej działalności
Bondtech
W czym konkretnie możemy pomóc?
Obszar naszej działalności
Bondtech

Ciepłomierze

Licznik ciepła jest uniwersalnym wysoko rozwiniętym systemem pomiaru ciepła. Ciepło nie jest mierzone w sposób bezpośredni, ale obliczone przez układ zliczający (całkujący) jako suma iloczynów chwilowych pomiarów różnicy temperatur zasilania i powrotu czynnika grzewczego, oraz przepływu masowego tego czynnika...

Wodomierze

Wodomierz – potoczna nazwa wskaźnika lub przyrządu pomiarowego będącego połączeniem przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m3 (metr sześcienny) lub (galon)...

Legalizacja urządzeń pomiarowych

Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej. Obowiązkowi legalizacji podlegają rodzaje przyrządów pomiarowych określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów..

Usługi montażowe liczników

Montujemy ciepłomierze, wodomierze z odczytem tradycyjnym lub radiowym, zawory termostatyczne wykonujemy legalizację wtórną wodomierzy i ciepłomierzy...

Zdalny odczyt AMR

W ramach zdalnego odczyt AMR oferujemy kontrahentom:
- inkasencki system przenośny w oparciu o terminal ręczny lub technologię wM-Bus
- inkasencki system stacjonarny w oparciu o modemy GPRS, moduły M-Bus, Lon-Works, ProfiBus...

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach usług zarządzania nieruchomościami oferujemy Klientom pełny zakres obowiązków zarządcy nieruchomości, a w szczególności: obsługi administracyjnej, odczytu liczników i rozliczeniu mediów obsługi księgowej w tym rozliczanie podatków CIT, PIT, VAT...

Obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości to szereg kompleksowych działań prowadzących do utrzymania nieruchomości w ciągłej sprawności i funkcjonalności. Jest gwarancją bezpieczeństwa dla jego użytkowników i zapewnia spokojny sen właścicielowi nieruchomości...

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby przygotować ofertę odpowiadającą na Twoje potrzeby i oczekiwania.